Radwański, Obecny, nieusprawiedliwiony / In attendance unexcused – spotkanie promocyjne monografii

Prof. Stanisław Radwański I Prof. Mariusz Białecki zapraszają na spotkanie promocyjne monografii
termin: 15. 02. 2024, o godz. 17:00
miejsce: Patio ASP

Zaproszeni goście: prof. ASP Krzysztof  Polkowski, rektor Asp Gdańsk,
prof.  Robert  Kaja,  dziekan  WRI  ASP  Gdańsk,
prof. ASP Adrianna Majdzińska, prodziekan WRI Asp Gdańsk,
prof. ASP dr Hab. Maciej Aleksandrowicz, ASP Warszawa, Dyrektor Crp Orońsko (Recenzent Naukowy)
dr Dorota Grubba-Thiede ASP Gdańsk (współredaktorka naukowa, autorka tekstów)
prof. UG dr hab. Magdalena Howorus-Czajka, Uniwersytet Gdański (Recenzentka Naukowa)
prof.    Jacek    Jagielski    UAP  Poznań    (autor   tekstu)
prof.  ASP  dr  hab.  Bogna  Łakomska ASP  Gdańsk  (recenzentka  naukowa)
Julia    Marchlewska    (współautorka    pProjektu     graficznego)
dr  Katarzyna  Podpora  (tłumaczka  tekstów,  redakcja  językowa  tekstów)
Rafał Radwański (autor tekstu)
prof.  ASP  dr  hab.  Dariusz  Sitek  (Koordynator  Projektu  Badawczego)
prof.    Jan    Tutaj    ASP    Kraków    (autor    tekstu)
prof. ASP dr hab. Małgorzata Wiśniewska (współautorka Projektu Graficznego)

więcej – przejdź do strony

 

15.02

15 lutego 2024
czwartek, godz. 17:00-19:00

To wydarzenie już się odbyło.