Dzień z Narodową Agencją Wymiany Akademickiej

Podczas spotkania przedstawiciele NAWA zaprezentują najważniejsze programy dla naukowców i instytucji oraz możliwości promocji polskiego szkolnictwa wyższego za granicą.

Zapraszamy!

10:0010:50 Spotkanie władz uczelni z regionu z dyrektorem NAWA
10:3011:00 Rejestracja uczestników spotkania
11:0011:15 Otwarcie spotkania; Rektor ASP i Dyrektor NAWA
11:15-12:15 Programy dla naukowców
Pion Programów dla Naukowców NAWA Program im. Iwanowskiej
Polskie Powroty
Program im. Ulama
Program im. Bekkera średniookresowa mobilność naukowców
Wymiana osobowa wramach współpracy bilateralnej
Zapowiedź programów zaplanowanych na 2019r.
PYTANIA
12:15-12:30 Promocja polskiego szkolnictwa wyższego za granicą
Pion Komunikacji i Promocji NAWA
Targi międzynarodowe, kampania Ready, Study, Go! Poland, szkolenia
12:30-13:00 Przerwa kawowa
13:00-14:10 Programy dla instytucji Pionu Programów dla Instytucji NAWA
Akademickie Partnerstwa Międzynarodowe
Program PROM - wymiana stypendialna doktorantów i naukowców
Promocja Zagraniczna Welcome to Poland
STER - Stypendia doktorskie dla cudzoziemców
KATAMARAN - Przygotowanie i realizacja wspólnych studiów II stopnia
CEEPUS
PYTANIA
14:10-14:20 Podsumowanie i zakończenie

Uwaga:
rejestracja na wydarzenie jest równoznaczna z wyrażeniem zgody na wykorzystanie wizerunków uczestników wydarzenia dla potrzeb niekomercyjnych działań informacyjno-promocyjnych w formie relacji fotograficznej z wydarzenia na stronach www oraz profilach mediów społecznościowych ASP w Gdańsku i NAWA w Warszawie.

 

8.04

8 kwietnia 2019
poniedziałek, godz. 10:30

To wydarzenie już się odbyło.